ماشین حساب هوشمند محاسبه نیازهای روزانه بدن

مرد
زن
سال
کیلوگرم
سانتی متر

وضعیت کلی شما

عنوان مقدار
وزن فعلی (کیلوگرم)
وزن ایده‌آل (کیلوگرم)
محدوده وزن سالم - (کیلوگرم)
BMI ND
کالری روزانه
سطح فعالیت فیزیکی ND

توصیه های لاغری: برای کاهش وزن 450 تا 650 گرم در هفته، مصرف کالری روزانه باید بین 500 تا750 کالری کاهش یابد. (انجمن قلب آمریکا)

اطلاعات بیشتر

عنوان مصرف توصیه شده روزانه
کربوهیدرات ND - ND (گرم)
قند ND (گرم)
فیبر ND (گرم)
پروتئین ND (گرم)
چربی ND - ND (گرم)
کلسترول ND (میلی‌گرم)
چربی اشباع شده
ND - ND (گرم)
چربی ترانس ND (گرم)
چربی چند غیر اشباع
ND (گرم)
چربی غیر اشباع تک
ND (گرم)
اسید لینولئیک ND (گرم)
آلفا لینولنیک اسید ND (گرم)
آب ND (لیتر)
کافئین ND (میلی‌گرم)
ویتامین مصرف توصیه شده روزانه ویتامین حد مجاز مصرف روزانه
ویتامین A (میکروگرم) Vitamin A UL (میکروگرم)
ویتامین C (میلی‌گرم) Vitamin C UL (میلی‌گرم)
ویتامین D (میکروگرم) Vitamin D UL (میکروگرم)
ویتامین B6 (میلی‌گرم) Vitamin B6 UL (میلی‌گرم)
ویتامین E (میلی‌گرم) Vitamin E UL (میلی‌گرم)
ویتامین K (میکروگرم) Vitamin K UL (میکروگرم)
تیامین (میلی‌گرم) Thiamin UL (میلی‌گرم)
ویتامین B12 (میکروگرم) Vitamin B12 UL (میکروگرم)
ریبوفلاوین (میلی‌گرم) Riboflavin UL (میلی‌گرم)
فولات (میکروگرم) Folate UL (میکروگرم)
نیاسین (میلی‌گرم) Niacin UL (میلی‌گرم)
کولین (گرم) Choline UL (گرم)
اسید پانتوتنیک (میلی‌گرم) Pantothenic_Acid UL (میلی‌گرم)
بیوتین (میکروگرم) Biotin UL (میکروگرم)
کاروتنوئیدها Carotenoids UL
نام ماده مصرف توصیه شده روزانه نام ماده حد مجاز مصرف روزانه
کلسیم (میلی‌گرم) Calcium UL (میلی‌گرم)
کلرید (گرم) Chloride UL (گرم)
کروم (میکروگرم) Chromium UL (میکروگرم)
مس (میکروگرم) Copper UL (میکروگرم)
فلورید (میلی‌گرم) Fluoride UL (میلی‌گرم)
ید (میکروگرم) Iodine UL (میکروگرم)
آهن (میلی‌گرم) Iron UL (میلی‌گرم)
منیزیم (میلی‌گرم) Magnesium UL (میلی‌گرم)
منگنز (میلی‌گرم) Manganese UL (میلی‌گرم)
مولیبدنوم (میکروگرم) Molybdenum UL (میکروگرم)
فسفر (گرم) Phosphorus UL (گرم)
پتاسیم (میلی‌گرم) Potassium UL (میلی‌گرم)
سلنیوم (میکروگرم) Selenium UL (میکروگرم)
سدیم (میلی‌گرم) Sodium UL (میلی‌گرم)
روی (میلی‌گرم) Zinc UL (میلی‌گرم)

برنامه‌های روزانه رژیمی بر اساس دستورالعمل 2025-2020 USDA

برای دریافت برنامه روزانه رژیمی از طریق ماشین حساب هوشمند، نیازهای روزانه خود را محاسبه کنید